ניהול תוצרת חקלאית

 

גופים וארגונים העוסקים בייצור ושיווק של תוצרת חקלאית, פועלים בתחום בו רמת חוסר הוודאות גבוהה מאוד. הדרישות לעקיבות מלאה של התוצרת מתחילת הגידול ועד לשיווקה בארץ ובעולם לצד עלויות האריזה, הקירור והשילוח, הצורך לעמוד בתנאים מחמירים של הגלובאל ג.א.פ. ותחרות גבוהה מצד יצרנים מקומיים ויבואנים, מקטינים מאוד את הרווח ויוצרים אתגר מורכב לעסקים בתחום זה. ניהול התוצרת החקלאית ושיווקה באופן שנוחל הצלחה עם האתגרים הללו, דורשים מהארגון הקצאת משאבים, כח אדם וזמני עבודה רבים.

Anagal צברה עם השנים ניסיון וידע רב לאור העבודה המרובה עם לקוחותיה בעזרה לנהל באופן יעיל את המידע ותהליכי העבודה.אנו מביאים ערך , ניסיון וידע שנצברו עם השנים. בנוסף אנו מטמיעים פתרונות לניהול תוצרת חקלאית:

לפרטים נוספים צרו קשר