QlikSense

Qlik נוסדה לפני 23 שנים ובשנים האחרונות, קצב הצמיחה המתואם (AGR) שלה עומד על כ-43% בשנה. היא אחת משלוש חברות ה-BI הממוצבות ברביע הקסם של גרטנר (Gartner), מתוך עשרות חברות שנמצאות בדירוג שלה. חברת המחקר ממקמת ברביע הקסם ומדורגת כחברה בעלות יכולת הביצוע והחזון הטובים ביותר.

ב-Qlik העולמית מועסקים כ-2,500 עובדים שמשרתים כ-35 אלף לקוחות ב-100 מדינות בעולם, יחד עם כ-1,400 שותפים עסקיים. בישראל כ-1000 ארגונים ולקוחות Qlik  עם קצב צמיחה של כ-100 לקוחות בשנה .

 

Qlik מביאה לשוק ה- BIאת המהפכה השנייה, המותירה את המתחרות מאחור וזאת מאחר שQlik  הם היחידים שפיתחו ומציעים פלטפורמת אנליטיקה שלמה, עם מנוע אחד ואחיד, QIX Associative Engine  המתאימה לכל השלבים והיישומים – משימוש עצמי דרך שימוש מונחה, אנליטיקה משובצת (Embedded), יישומים תפורים (Costume) ועד דיווחים ושיתופיות (Collaboration). כל זאת מוצע על כל הפלטפורמות: שולחנית, בענן וארגונית, עם שירותי ייעוץ, הדרכה ותמיכה.

 

המוצרים שמציעה Qlik  שונים באופן מהותי מפתרונות המוצעים ע"י פתרונות מתחרים וזאת מאחר והגישה של Qlik  בטיפול בתובנות BI ואנליטיקה מבוססת, בדומה לחשיבה האנושית, על אסוציאציות ולא מסלולי חשיבה מוגדרים מראש. אצל המתחרים, כדי להגיע לתובנות עסקיות חייבים להגדיר את מחסן הנתונים מחדש ולהשתמש בתהליכים מוגדרים מראש. באמצעות Qlik DataMarkets המשתמש מייצר את המעברים בין הנתונים השונים במודל האסוציאטיבי, כשהפלטפורמה של Qlik מביאה אותם אליו ישירות ואוטומטית מכל מקורות המידע – בארגון ומחוצה לו. בנוסף, המנוע של QLIK מייצר את הדו"חות המתאימים במוצר NPrinting 17.

 

תפיסת העולם של Qlik היא כי הלקוח לא צריך להתרוצץ בין ארבעה ספקים שונים. הוא מקבל את הכול באקו-סיסטם שלה, בו הוא יכול להפעיל אנליטיקה בשירות עצמי ולהיעזר באתר. Qlik DataMarkets  הוא כלי עזר לכל לקוח שבמאגרי המידע שלו אין נתונים פיננסיים היכולים לסייע לו להשיג תובנות עסקיות. באמצעות מערכת ה- DataMarkets  לקוחות יכולים לקבל מידע חשוב ומעודכן של נתונים. הכלי מספק גם תבניות (Templates) של נתונים לפי תעשיות ומגזרים – דבר שאף הוא הכרחי לניהול התחזיות העסקיות.

חלק חשוב באקו-סיסטם של Qlik  הוא קהילת המפתחים העולמית, בה יש כ-8,000 איש, המגיעים ממחצית השותפים של  Qlik בעולם .