עוף הגליל-הטמעה ויישום פריוריטי מאי 18

עוף הגליל-הטמעה ויישום פריוריטי מאי 18

עוף הגליל בחרה ב-Anagal לביצוע פרויקט החלפת מערכת ה-ERP ומעבר למערכת Priority ERP