פירות בני דרור בע"מ-תוכנה לבתי אריזה יוני 18

פירות בני דרור בע"מ-תוכנה לבתי אריזה יוני 18

בית האריזה בני דרור בחרו ב-Anagal לביצוע פרויקט החלפת מערכת המידע במסגרת זו הוטמעה מערכת Anapack