יש עתיד

יש עתיד – מרץ 17-

מפלגת "יש עתיד" בחרה ב Anagal   לביצוע פרויקט מעבר למערכת ERP אשר תנהל באופן ריכוזי ומתועד את התקציב והרכש של המפלגה בשוטף ובקמפיינים בחירות.

הפרויקט כלל רכישה והטמעה של מערכת Priority במשרדי המפלגה ובמשרדי חברת רואי החשבון, הפרויקט ניבנה על בסיס דרישות מבקר המדינה לניהול מפלגות וכולל ניהול תקציבי ותיעוד מלא של הרכישות והשימוש בתקציב בשוטף ובתקופת בחירות לרשויות המקומיות והארציות.