מועצה אזורית גולן-מנמ"ר במיקור חוץ – אוקטובר 18

מועצה אזורית גולן-מנמ"ר במיקור חוץ – אוקטובר 18

מועצה אזורית גולן בחרה בשירותי מיקור החוץ של Anagal  בניהול מערכות המידע ותשתיות המחשוב במועצה ושלוחותיה