משקי המפרץ – פורטל למפעלים משקים וספקים – יולי 17

משקי המפרץ – פורטל למפעלים משקים וספקים  – יולי 17

Anagal   נבחרה להטמיע פורטל מידע כספי עבור ארגון הקניות של משקי המפרץ הפתרון המבוסס על ממשק WEB בענן מאפשר למשתמשים השונים לקבל נתונים פיננסיים ולבצע פעולות כספיות ,כמו אישור חשבוניות , רכש וכו' .