עוף ירושלים

עוף ירושלים – מאי 17

משחטת עוף ירושלים בחרה ב Anagal ליעוץ וליווי בפרויקט החלפת מערכת מידע .