המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל-יעוץ ואפיון מערכת מידע יוני 18

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל-יעוץ ואפיון מערכת מידע יוני 18

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בחר בAnagal להוביל את פרויקטי יעוץ ואפיון מערכות מידע