קיבוץ בית רימון

קיבוץ בית רימון – פברואר 17-

קיבוץ בית רימון בחר ב Anagal  להחלפת מערכת המידע של הקיבוץ , הפתרון המבוסס על מערכת Priority בשילוב מודול ייחודי ומתקדם שפותח במיוחד עבור קיבוצים.