אשכול גליל מזרחי -שירותי דיגיטל פברואר 18

אשכול גליל מזרחי -שירותי דיגיטל פברואר 18

אשכול גליל מזרחי בחרו בAnagal להוביל את תהליך אסטרטגי בתחום הדיגיטל ברשויות האשכול