בחודש מרץ  16 הטמיע בי"אר איילת השחר את מערכת Anapack  לניהול בתי האריזה מבית Anagal . הצורך במערכת שתיתן מענה רחב ומקיף על כל היבטיו גרמה למנהלים לבחור בתוכנת ANAPCK שנותנת פתרון כולל.