בחודש מאי 16- מכון לפיצוח שקדים בקיבוץ גבע בחרו להטמיע את מערכת Anapack  לניהול בתי האריזה מבית Anagal