בחודש יוני 16 אחרי יישום מוצלח של מערכת AX בעוף טוב ,הלקוח בחר בחברת Anagal לבצע פרויקט BI I ב-Qlikview

מודלים שיעלו לאוויר בזמן הקרוב  הינם : תפעול, ייצור, ניתוח ריווחיות  ו KPI במפעל המוצרים. רווח הפסד וניתוח רווחיות בחטיבת המגדלים.