בחודש אפריל 16 חברת פלסטמד ביצעה מעבר לענן מה ששיפר באופן משמעותי את היתירות והזמינות של תשתיות המחשוב והוזיל את עלויות התפעול